Sirküler

20.04.2024 TARİHLİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

24.04.2024

20.04.2024 tarihinde yayımlanan Resmî Gazetede Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişikliklerin bir kısmı aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir:

  1. Gümrük Müşavirlerine yazılım hizmeti sağlayan firmalar tarafından uyulması gereken usul ve esaslar ile sistemlerinin sahip olması gereken teknik yeterlilikler Bakanlıkça belirlenecektir.
  2. Elleçleme izin başvuruları elleçlemenin antrepo içerisinde yapılması halinde denetleyici gümrük müdürlüğünce antrepo dışında yapılması halinde gümrük müdürlüğünün görüşü üzerine Bölge Müdürlüğü’nce sonuçlandırılacaktır.
  3. Antrepo açma ve işletme izin belgesinde gösterilecek elleçleme izin başvurularında izlenecek yöntem belirlenmiştir.
  4. Antrepo İşleticilerinin Götürü Teminat Yetkisinden yararlanması için belirlenen götürü teminat tutarları arttırılmıştır.
  5. Gümrük müşavirliği hizmeti veren gerçek kişiler ile bunların ortak ve çalışanları, hesabına beyanda bulundukları kişi ve kuruluşlara ait öğrendikleri bilgi ve ticari sırları mesleki faaliyetlerine son verseler dahi açıklayacakları hüküm altına alınmıştır
  6. Gümrük Müşavirleri bilgisayar sistemlerinde verilerin güvenliği için her türlü tedbiri almak zorundadır. Yazılım hizmet sağlayıcıları iler gümrük müşavirleri aralarında yapacakları sözleşme ile hizmet sağlayıcının verilerin güvenliği için her türlü tedbiri alacağı ve sunulan hizmet kapsamındaki bilgi ve sırları açıklayamayacağı hususlarının yer alacağı belirtilmiştir.
  7. Söz konusu sözleşme şartını yerine getirmeyen gümrük müşavirlerinin bu şart yerine getirilinceye kadar dolaylı temsil hizmeti vermesine izin verilmeyeceği yaptırım altına alınmıştır.
  8. Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri arttırılarak güncellenmiştir.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz