Ajanda

REKABET KURUMU - ÇEVRİM İÇİ PLATFORMLAR ARACILIĞIYLA İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI VE SATIMI FAALİYETİ GÖSTEREN TEŞEBBÜSLER HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMANIN BİR TEŞEBBÜS BAKIMINDAN UZLAŞMA USULÜ İLE SONLANDIRILMASI

30.04.2024

Rekabet Kurulu’nun çevrim içi platformlar aracılığıyla ikinci el araç alımı ve satımı faaliyeti gösteren dört rakip teşebbüsün, Google arama bazlı reklamcılıkta birbirlerinin marka isimlerini geniş eşleme, sıralı eşleme ve tam eşleme türlerinde negatif kelime listelerine eklemeleri hususunda aralarında centilmenlik anlaşması yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası ile yürüttüğü soruşturma, bir teşebbüs bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırıldı.

Kurul yapmış olduğu değerlendirmede;

  • İki rakip teşebbüs arasında gerçekleştirilen karşılıklı negatifleme uygulamasının; Google arama motorunda yapılan belirli kelimeleri içeren sorgularda, eşleme türüne bağlı olarak belirlenmiş teşebbüslerin reklamlarının çıkmasına ve arama bazlı çevrim içi reklamcılık pazarındaki reklam çeşitliliğinde azalmaya neden olduğu;
  • Arama motorunun kullanıcılara sunduğu hizmetin kalitesini düşürerek, kullanıcıların rakipler arasındaki fiyat ve hizmet farklılıklarından yararlanmasına engel olduğu;
  • Bu çerçevede teşebbüslerin Google’da yapılan belirli sorgular bakımından reklam alanlarını paylaşmaları ve arama bazlı reklamcılık pazarında birlikte strateji belirlemeleri kapsamında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri kanaatine ulaştı. Dosya konusu ihlal “diğer ihlaller” kategorisinde değerlendirilmiştir.

Öte yandan Kurul, diğer iki teşebbüs hakkında; rakipler ile aralarında negatifleme anlaşması yapıldığına ilişkin herhangi bilgi ve/veya belgeye ulaşılmadığı göz önünde bulundurularak; teşebbüslerin bağımsız ticari kararı ile negatifleme yapmış olabileceği dolayısıyla teşebbüsler arasında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca rekabet ihlali teşkil eden bir uygulama olmadığı kanaatine ulaşmıştır.

(Rekabet Kurulu kararı - 13.07.2023, 23-31/589-199)

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.