AJANDA

Konu Tarih
21/05/2024 TARİHİNDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KANUNİ FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DUYURUMUZ 21.05.2024
KANUNİ FAİZ ORANI 01.06.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YILLIK %24 OLARAK BELİRLENMİŞTİR 21.05.2024
STANDART SÖZLEŞME VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARINA İLİŞKİN TASLAK DOKÜMANLAR HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU YAYIMLANDI 20.05.2024
KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI YAYIMLANDI 09.05.2024
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI: 6325 SAYILI HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU’NUN 18/A MADDESİNİN (11) NUMARALI FIKRASINDA DÜZENLENEN HÜKMÜN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR 19.04.2024
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA BELİRTİLEN EŞİK DEĞERLER YÜKSELTİLDİ 15.04.2024
PAYLARIN İLK HALKA ARZI ÖNCESİ UYULACAK ÖN ŞARTLARDAKİ TUTARLARIN İNDİRİMİNE İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK” veya “KURUL”) İLKE KARARI 02.04.2024
SİLAHLI ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEMENİN YAPTIRIMI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 22.03.2024
"ANAYASAL DÜZENE KARŞI SİLAHLI ÖRGÜTLER ve TERÖR ÖRGÜTLERİ ADINA SUÇ İŞLEME” SUÇU YENİDEN DÜZENLENDİ 22.03.2024
SORGUSU YAPILMAMIŞ KAÇAK SANIKLAR HAKKINDA MAHKÛMİYET VE CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARINA HÜKMEDİLEMEYECEK 20.03.2024
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDAKİ SÜRELER DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 19.03.2024
ADLİ PARA CEZASI MİKTARLARI ARTIRILDI 19.03.2024
ADLİ KONTROL KARARLARINA KARŞI TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLECEK 19.03.2024
YENİ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (“HAGB”) DÜZENLEMESİ GELDİ 18.03.2024
BASİT YARGILAMA USULÜ YENİDEN DÜZENLENDİ 18.03.2024