AJANDA

Konu Tarih
AYNI ALACAĞA İLİŞKİN OLARAK AÇILAN İKİNCİ DAVADA ARABULUCULUK DAVA ŞARTININ OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR 12.02.2024
04/02/2024 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA 07.02.2024
03/02/2024 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN 7495 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA 07.02.2024
MEMUR PERSONELİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNDE YER ALAN İYİLEŞTİRME ZAMMINDAN YARARLANDIRILMAMASININ SENDİKA HAKKININ İHLALİ OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR 11.01.2024
YARGITAY’IN AYNI DOSYADA İŞÇİLER AÇISINDAN FARKLI KARARLAR VERMESİNİN ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLAL ETMEDİĞİNE İLİŞKİN KARARI 11.01.2024
SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”)’NUN 2024 YILI İÇİN TESPİT ETMİŞ OLDUĞU YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİ TUTARLAR NETİCESİNDE HALKA ARZ ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 03.01.2024
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN EN AZ SERMAYE TUTARLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER 04.12.2023
ADLİ SORUŞTURMALARDA UZLAŞTIRMADAN SONRA TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLMESİNİN YOLU AÇILMIŞTIR 19.10.2023
EK MTV DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN 28.09.2023 TARİH VE E.2023/131, K.2023/160 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 09.10.2023
TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA KILAVUZ 04.10.2023
YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ KARARI: HAKLI FESHİN ALTI İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMASINDA, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI HAKKINDA 05.09.2023
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU (HAGB) ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA İPTAL EDİLMİŞTİR. 02.08.2023
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN 07.06.2023 TARİH VE E.2023/2, K.2023/4 SAYILI KARARI 25.07.2023
VERGİ USUL KANUNU’NUN 153/A MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ İKİNCİ CÜMLESİNİN, DÖRDÜNCÜ FIKRASININ ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ CÜMLELERİNİN İPTALİNİ ÖNGÖREN 22.03.2023 TARİH VE E.2022/108, K.2023/55 SAYILI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 25.07.2023
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN 24.05.2023 TARİH VE E.2023/1, K.2023/3 SAYILI KARARI 25.07.2023