• HOLLANDA REKABET OTORİTESİ ASOGEM’İN ARÇELİK TARAFINDAN DEVRALINMASI İŞLEMİNİ ONAYLADI

  • 4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ HAKKINDA DUYURU

  • SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  • GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE (SERİ NO: 311) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 321) YAYIMLANDI

  • FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN ORAN CUMHURBAŞKANI KARARI İLE %10 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Sayı 20

BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Devamı

YURDA GEÇİCİ İTHAL EDİLEN ANCAK KULLANICISININ TAAHHÜT VERMEKSİZİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPTIĞI TAŞITLAR İÇİN GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA UYGULANACAK CEZAİ MÜEYYİDELER DEĞİŞTİ

Devamı

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI KONULU GENEL YAZI

Devamı

ÇALIŞANIN TELEFON YAZIŞMALARININ İŞVEREN TARAFINDAN İNCELENMESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Devamı

HOLLANDA REKABET OTORİTESİ ASOGEM’İN ARÇELİK TARAFINDAN DEVRALINMASI İŞLEMİNİ ONAYLADI

Devamı

BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2022 EYLÜL AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Uyum

BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Devamı

YURDA GEÇİCİ İTHAL EDİLEN ANCAK KULLANICISININ TAAHHÜT VERMEKSİZİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPTIĞI TAŞITLAR İÇİN GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA UYGULANACAK CEZAİ MÜEYYİDELER DEĞİŞTİ

Devamı

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI KONULU GENEL YAZI

Devamı

ÇALIŞANIN TELEFON YAZIŞMALARININ İŞVEREN TARAFINDAN İNCELENMESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Devamı

HOLLANDA REKABET OTORİTESİ ASOGEM’İN ARÇELİK TARAFINDAN DEVRALINMASI İŞLEMİNİ ONAYLADI

Devamı

BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2022 EYLÜL AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Devamı