• KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN YENİ KARAR ÖZETİ YAYIMLANMIŞTIR

  • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDAKİ 2009/15481 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

  • TAM BEYANLI YAYGIN BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL KAPSAMINDAKİ EŞYA İÇİN GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE DÜZELTME YAPILMASI KONUSUNDA YAZI YAYINLANMIŞTIR.

  • KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 34) YAYIMLANDI

  • FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN ORAN CUMHURBAŞKANI KARARI İLE %10 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Sayı 13

ÜLKE BAZLI RAPORLARIN VERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞ VE BİLDİRİM FORMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR.

Devamı

MENŞE İSPAT BELGELERİNİN SONRADAN İBRAZINA YÖNELİK DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMEKLE BİRLİKTE SÜRESİ DE UZATILDI

Devamı

BÖLGESEL TEŞVİK SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Devamı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Devamı

REKABET KURUMU WHATSAPP’A İLİŞKİN GEÇİCİ TEDBİR KARARININ GEREKÇESİNİ YAYINLADI

Devamı

ÜLKE BAZLI RAPORLARIN VERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞ VE BİLDİRİM FORMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR.

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2020 ARALIK AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Uyum

ÜLKE BAZLI RAPORLARIN VERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞ VE BİLDİRİM FORMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR.

Devamı

MENŞE İSPAT BELGELERİNİN SONRADAN İBRAZINA YÖNELİK DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMEKLE BİRLİKTE SÜRESİ DE UZATILDI

Devamı

BÖLGESEL TEŞVİK SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Devamı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Devamı

REKABET KURUMU WHATSAPP’A İLİŞKİN GEÇİCİ TEDBİR KARARININ GEREKÇESİNİ YAYINLADI

Devamı

ÜLKE BAZLI RAPORLARIN VERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILMIŞ VE BİLDİRİM FORMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR.

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2020 ARALIK AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Devamı