• 15 MİLYON DOLAR VE ÜZERİ KREDİ KULLANAN ŞİRKETLER İÇİN MERKEZ BANKASI'NA HAFTALIK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

  • SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILAN 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLAN GERÇEK KİŞİ İŞVEREN VE SİGORTALILARA AİT ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

  • 2020/17 SAYILI GENELGE

  • İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI

  • 37 ADET TEBLİĞ’DE YER ALAN İTHALATTAKİ GÖZETİM KIYMET TUTARLARI ARTTIRILMIŞTIR.

Sayı 12

TL CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA ÖDENEN FAİZ VE KÂR PAYLARINA İLİŞKİN TEVKİFAT ORANLARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Devamı

BAZI EŞYANIN İTHALİNE GETİRİLEN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN YÜKSEK ORANLI OLARAK UYGULANMAYA DEVAM EDECEĞİ SÜRE 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

Devamı

2020/38 SAYILI GENELGE

Devamı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN BİYOMETRİK İMZA VERİSİNİN KULLANILMASI HAKKINDAKİ KARAR ÖZETİ YAYIMLANMIŞTIR

Devamı

REKABET KURUMU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ’NİN BİLGİ PAYLAŞIMINA HEM MENFİ TESPİT BELGESİ HEM DE BİREYSEL MUAFİYET VERDİ

Devamı

TL CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA ÖDENEN FAİZ VE KÂR PAYLARINA İLİŞKİN TEVKİFAT ORANLARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2020 TEMMUZ AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Uyum

TL CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA ÖDENEN FAİZ VE KÂR PAYLARINA İLİŞKİN TEVKİFAT ORANLARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Devamı

BAZI EŞYANIN İTHALİNE GETİRİLEN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN YÜKSEK ORANLI OLARAK UYGULANMAYA DEVAM EDECEĞİ SÜRE 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI.

Devamı

2020/38 SAYILI GENELGE

Devamı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN BİYOMETRİK İMZA VERİSİNİN KULLANILMASI HAKKINDAKİ KARAR ÖZETİ YAYIMLANMIŞTIR

Devamı

REKABET KURUMU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ’NİN BİLGİ PAYLAŞIMINA HEM MENFİ TESPİT BELGESİ HEM DE BİREYSEL MUAFİYET VERDİ

Devamı

TL CİNSİNDEN MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA ÖDENEN FAİZ VE KÂR PAYLARINA İLİŞKİN TEVKİFAT ORANLARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2020 TEMMUZ AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Devamı