• ANAYASA MAHKEMESİ (“AYM”)’NİN 18.05.2023 TARİH VE E.2020/11, K.2023/98 SAYILI KARARI

  • KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 47) YAYIMLANDI

  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ KONULU 2023/25 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI

  • ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞ SİSTEMİNİN SMS DOĞRULAMA ADIMININ ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

Sayı 24

ANAYASA MAHKEMESİ (“AYM”)’NİN 18.05.2023 TARİH VE E.2020/11, K.2023/98 SAYILI KARARI

Devamı

DEPREM FELAKETİ SEBEBİYLE GÜMRÜK MEVZUATINDAKİ SÜRELERİN NE ŞEKİLDE UYGULANACAĞINA DAİR YAZI YAYINLANMIŞTIR

Devamı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ KONULU GENEL YAZI

Devamı

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ KARARI: HAKLI FESHİN ALTI İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMASINDA, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI HAKKINDA

Devamı

REKABET KURUMU AKTİF İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI’NI KAMUOYU GÖRÜŞÜNE AÇTI

Devamı

ANAYASA MAHKEMESİ (“AYM”)’NİN 18.05.2023 TARİH VE E.2020/11, K.2023/98 SAYILI KARARI

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2023 MAYIS AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Uyum

ANAYASA MAHKEMESİ (“AYM”)’NİN 18.05.2023 TARİH VE E.2020/11, K.2023/98 SAYILI KARARI

Devamı

DEPREM FELAKETİ SEBEBİYLE GÜMRÜK MEVZUATINDAKİ SÜRELERİN NE ŞEKİLDE UYGULANACAĞINA DAİR YAZI YAYINLANMIŞTIR

Devamı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ KONULU GENEL YAZI

Devamı

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ KARARI: HAKLI FESHİN ALTI İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE YAPILMASINDA, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI HAKKINDA

Devamı

REKABET KURUMU AKTİF İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI’NI KAMUOYU GÖRÜŞÜNE AÇTI

Devamı

ANAYASA MAHKEMESİ (“AYM”)’NİN 18.05.2023 TARİH VE E.2020/11, K.2023/98 SAYILI KARARI

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2023 MAYIS AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Devamı

MÜKELLEFLERE EK VERGİ SÜRPRİZİ

Gözde SARUHAN BERK

17 Mart 2023