• KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN YENİ KARAR ÖZETİ YAYIMLANMIŞTIR

  • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDAKİ 2009/15481 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

  • TAM BEYANLI YAYGIN BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL KAPSAMINDAKİ EŞYA İÇİN GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE DÜZELTME YAPILMASI KONUSUNDA YAZI YAYINLANMIŞTIR.

  • KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 34) YAYIMLANDI

  • FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN ORAN CUMHURBAŞKANI KARARI İLE %10 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Sayı 15

TÜZEL KİŞİLER İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLLERİN GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNİN BELİRLENMESİNE VE BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

Devamı

BİR KISIM GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE İMZA SİRKÜLERI İBRAZI ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.

Devamı

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ

Devamı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NUN YENİ KARAR ÖZETLERİ YAYIMLANMIŞTIR

Devamı

AUTORİTÉ DE LA CONCURRENCE, ÇEVRİMİÇİ REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE KENDİ HİZMETLERİNİ KAYIRMASI SEBEBİYLE GOOGLE'A 220 MİLYON € İDARİ PARA CEZASI VERDİ.

Devamı

TÜZEL KİŞİLER İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLLERİN GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNİN BELİRLENMESİNE VE BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2021 MAYIS AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Uyum

TÜZEL KİŞİLER İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLLERİN GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNİN BELİRLENMESİNE VE BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

Devamı

BİR KISIM GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE İMZA SİRKÜLERI İBRAZI ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.

Devamı

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ

Devamı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NUN YENİ KARAR ÖZETLERİ YAYIMLANMIŞTIR

Devamı

AUTORİTÉ DE LA CONCURRENCE, ÇEVRİMİÇİ REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE KENDİ HİZMETLERİNİ KAYIRMASI SEBEBİYLE GOOGLE'A 220 MİLYON € İDARİ PARA CEZASI VERDİ.

Devamı

TÜZEL KİŞİLER İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TEŞEKKÜLLERİN GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNİN BELİRLENMESİNE VE BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2021 MAYIS AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Devamı