• REKABET KURUMU - ÇEVRİM İÇİ PLATFORMLAR ARACILIĞIYLA İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI VE SATIMI FAALİYETİ GÖSTEREN TEŞEBBÜSLER HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMANIN BİR TEŞEBBÜS BAKIMINDAN UZLAŞMA USULÜ İLE SONLANDIRILMASI

  • KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 51) YAYIMLANDI

  • TÜRKPATENT FİYAT LİSTESİ 24.04.2024 İTİBARIYLA GÜNCELLENMİŞTİR.

  • 2024 HESAP DÖNEMİ BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE 213 SAYILI KANUNUN MÜKERRER 298 İNCİ MADDESİNE GÖRE ENFLASYON DÜZELTMESİ HAKKINDA YAYIMLANAN VUK GENEL TEBLİĞİ

  • 20.04.2024 TARİHLİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sayı 26

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 561) YAYIMLANDI

Devamı

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

Devamı

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Devamı

21/05/2024 TARİHİNDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KANUNİ FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DUYURUMUZ

Devamı

TÜRK TİCARET KANUNU VE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN KANUN TEKLİFİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Devamı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 561) YAYIMLANDI

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2023 MAYIS AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

TÜRKPATENT FİYAT LİSTESİ 24.04.2024 İTİBARIYLA GÜNCELLENMİŞTİR.

Fikri Mülkiyet

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 561) YAYIMLANDI

Devamı

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

Devamı

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Devamı

21/05/2024 TARİHİNDE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KANUNİ FAİZ ORANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DUYURUMUZ

Devamı

TÜRK TİCARET KANUNU VE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN KANUN TEKLİFİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Devamı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 561) YAYIMLANDI

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2023 MAYIS AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

TÜRKPATENT FİYAT LİSTESİ 24.04.2024 İTİBARIYLA GÜNCELLENMİŞTİR.

Devamı