• KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN YENİ KARAR ÖZETİ YAYIMLANMIŞTIR

  • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDAKİ 2009/15481 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

  • TAM BEYANLI YAYGIN BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL KAPSAMINDAKİ EŞYA İÇİN GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE DÜZELTME YAPILMASI KONUSUNDA YAZI YAYINLANMIŞTIR.

  • KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 34) YAYIMLANDI

  • FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN ORAN CUMHURBAŞKANI KARARI İLE %10 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Sayı 17

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 40) YAYIMLANDI

Devamı

GÜMRÜK İDARESİNİN GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN 2021/13 SAYILI GENELGESİNİN YÜRÜTÜLMESİ DANIŞTAY TARAFINDAN DURDURULDU.

Devamı

SGK e-TEBLİGAT BAŞVURULARINA İLİŞKİN HATIRLATMA

Devamı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN TAAHHÜTNAME BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU YAYIMLANMIŞTIR

Devamı

REKABET KURUMU GOOGLE’IN ÖNARAŞTIRMA RAPORU’NA ERİŞİM TALEBİNİ KABUL ETTİ

Devamı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 40) YAYIMLANDI

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR.

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 2014-2020 IPARD PROGRAMI (IPARD II DÖNEMİ)

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Uyum

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 40) YAYIMLANDI

Devamı

GÜMRÜK İDARESİNİN GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN 2021/13 SAYILI GENELGESİNİN YÜRÜTÜLMESİ DANIŞTAY TARAFINDAN DURDURULDU.

Devamı

SGK e-TEBLİGAT BAŞVURULARINA İLİŞKİN HATIRLATMA

Devamı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN TAAHHÜTNAME BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU YAYIMLANMIŞTIR

Devamı

REKABET KURUMU GOOGLE’IN ÖNARAŞTIRMA RAPORU’NA ERİŞİM TALEBİNİ KABUL ETTİ

Devamı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 40) YAYIMLANDI

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR.

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 2014-2020 IPARD PROGRAMI (IPARD II DÖNEMİ)

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Devamı