• KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN YENİ KARAR ÖZETİ YAYIMLANMIŞTIR

  • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDAKİ 2009/15481 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

  • TAM BEYANLI YAYGIN BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL KAPSAMINDAKİ EŞYA İÇİN GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE DÜZELTME YAPILMASI KONUSUNDA YAZI YAYINLANMIŞTIR.

  • KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 34) YAYIMLANDI

  • FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN ORAN CUMHURBAŞKANI KARARI İLE %10 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Sayı 19

KREDİ KULLANDIRIMLARINA İLİŞKİN 24.06.2022 TARİHLİ VE 10250 SAYILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Devamı

BAZI BİTKİSEL YAĞ CİNSİ ÜRÜNLERİN İTHALİNDE UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Devamı

2022 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ İÇERİR KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Devamı

İSTİFA EDEN İŞÇİ, BASKI İLE BELGELERİ İMZALADIĞINI VE FESİH YÖNÜNDEN HAKLI NEDENİ OLDUĞUNU İSPATLAMALIDIR

Devamı

AVRUPA KOMİSYONU – ALMANYA’DA DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDEKİ YERİNDE İNCELEMELER

Devamı

KREDİ KULLANDIRIMLARINA İLİŞKİN 24.06.2022 TARİHLİ VE 10250 SAYILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2022 NİSAN AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Uyum

KREDİ KULLANDIRIMLARINA İLİŞKİN 24.06.2022 TARİHLİ VE 10250 SAYILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Devamı

BAZI BİTKİSEL YAĞ CİNSİ ÜRÜNLERİN İTHALİNDE UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Devamı

2022 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ İÇERİR KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Devamı

İSTİFA EDEN İŞÇİ, BASKI İLE BELGELERİ İMZALADIĞINI VE FESİH YÖNÜNDEN HAKLI NEDENİ OLDUĞUNU İSPATLAMALIDIR

Devamı

AVRUPA KOMİSYONU – ALMANYA’DA DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDEKİ YERİNDE İNCELEMELER

Devamı

KREDİ KULLANDIRIMLARINA İLİŞKİN 24.06.2022 TARİHLİ VE 10250 SAYILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2022 NİSAN AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Devamı