• 4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ HAKKINDA DUYURU

  • HOLLANDA REKABET OTORİTESİ ASOGEM’İN ARÇELİK TARAFINDAN DEVRALINMASI İŞLEMİNİ ONAYLADI

Sayı 22

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

Devamı

DEPREM FELAKETİ SEBEBİYLE GÜMRÜK MEVZUATINDAKİ SÜRELERİN NE ŞEKİLDE UYGULANACAĞINA DAİR YAZI YAYINLANMIŞTIR

Devamı

MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ERTELEME KONULU GENEL YAZI

Devamı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN YENİ BİR YURT DIŞINA AKTARIM TAAHHÜTNAMESİ ONAYLANDI

Devamı

ANAYASA MAHKEMESİ 7246 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KARARINI VERDİ

Devamı

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2023 ŞUBAT AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Uyum

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

Devamı

DEPREM FELAKETİ SEBEBİYLE GÜMRÜK MEVZUATINDAKİ SÜRELERİN NE ŞEKİLDE UYGULANACAĞINA DAİR YAZI YAYINLANMIŞTIR

Devamı

MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ERTELEME KONULU GENEL YAZI

Devamı

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN YENİ BİR YURT DIŞINA AKTARIM TAAHHÜTNAMESİ ONAYLANDI

Devamı

ANAYASA MAHKEMESİ 7246 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KARARINI VERDİ

Devamı

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2023 ŞUBAT AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Devamı