• KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN YENİ KARAR ÖZETİ YAYIMLANMIŞTIR

  • 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDAKİ 2009/15481 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

  • TAM BEYANLI YAYGIN BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL KAPSAMINDAKİ EŞYA İÇİN GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE DÜZELTME YAPILMASI KONUSUNDA YAZI YAYINLANMIŞTIR.

  • KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 34) YAYIMLANDI

  • FİNANSMAN GİDER KISITLAMASINA İLİŞKİN ORAN CUMHURBAŞKANI KARARI İLE %10 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Sayı 16

136 ÜLKE TARAFINDAN OECD’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAZIRLANAN KÜRESEL KURUMLAR VERGİSİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ

Devamı

7256 SAYILI VARLIK BARIŞI KANUNU’NDAN FAYDALANDIRILMAK AMACIYLA YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ALTIN HAKKINDA YAZI YAYINLANDI

Devamı

2021/6 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK KONULU GENELGE YAYIMLANDI

Devamı

BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR.

Devamı

REKABET KURUMU – UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Devamı

136 ÜLKE TARAFINDAN OECD’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAZIRLANAN KÜRESEL KURUMLAR VERGİSİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2021 AĞUSTOS AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Uyum

136 ÜLKE TARAFINDAN OECD’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAZIRLANAN KÜRESEL KURUMLAR VERGİSİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ

Devamı

7256 SAYILI VARLIK BARIŞI KANUNU’NDAN FAYDALANDIRILMAK AMACIYLA YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ALTIN HAKKINDA YAZI YAYINLANDI

Devamı

2021/6 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK KONULU GENELGE YAYIMLANDI

Devamı

BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR.

Devamı

REKABET KURUMU – UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Devamı

136 ÜLKE TARAFINDAN OECD’NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAZIRLANAN KÜRESEL KURUMLAR VERGİSİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2021 AĞUSTOS AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Devamı