Ajanda

TÜRKPATENT FİYAT LİSTESİ 24.04.2024 İTİBARIYLA GÜNCELLENMİŞTİR.

24.04.2024

TÜRKPATENT ve Marka Kurumunca 2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2024/1), 24 Nisan 2024 tarihli ve 32526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’e ve ekine sırasıyla aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240424-4.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240424-4-1.pdf

Tebliğ Ek’inde belirtilen bedellere KDV ve varsa harç da eklenerek nihai bedel tespit edilmektedir. Nihai bedellerin tamamına TÜRKPATENT internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Buna göre, mevcut bedellere yaklaşık % 50-60 oranında artış olduğu anlaşılmaktadır.

2024 yılı ücret tarifesindeki güncelleme ile birlikte, kurumun patent hizmetlerine Acil Araştırma Raporu Düzenleme konusunu eklemiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu işlemin ücreti 5770 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, talep alımına 10.01.2024 tarihinde başlanan ancak bugüne kadar bedeli netleşmemiş olan markaların idari iptal ücreti de 19.560,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.