Ajanda

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

28.02.2024

Resmi Gazetede bugün yayınlanan yapılan düzenleme ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişikliğe gidilerek Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz cinsi veya dövize endeksli olarak kararlaştırdıkları ödemelerin Türk Parası cinsinden yerine getirilmesi zorunluluğu esnetilmiştir.

 

Söz konusu düzenleme ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri menkul satış sözleşmelerinin dövize endeksli olarak kararlaştırmaları halinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin, Türk Parası cinsinden yerine getirilmesi zorunluluğuna istisnalar getirilerek, bu haller için ödeme yükümlülüklerinin Türk Parası cinsinden yerine getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Türk Parası cinsinden yerine getirilmesi zorunluluğu kaldırılan yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir:

 

  1. 19/4/2022 tarihinden önce gerçekleştirilene menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 21.04.2022 tarihinden önce yürürlüğe giren kıymetli evraka ilişkin ödeme yükümlülükleri,
  2. 19/04(2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,
  3. Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,
  4. Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek        ihracatlar ile İhracat Konsorsiyumu ve E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,
  5. Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,
  6. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.

 

 

İlk üç maddede (a-b-c) yer alan değişiklikler 21/04/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir. Diğer hükümler (ç,d,e)  ise, 28.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

Yapılan bu değişiklikler çerçevesinde yukarıda belirtilen istisnai haller kapsamındaki yükümlülükler döviz cinsinden yerine getirilebilir. Bu değişiklik ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında gerçekleştirecekleri taşıt hariç menkul satış sözleşmeleri çerçevesinde, Serbest Bölge, transit, antrepo ve geçici depolama işlemleri açısından dövizle ödeme kolaylığı sağlanmıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırdığı ödeme yükümlülüklerinin Türk Parası cinsinden yerine getirilmesi zorunluluğu esnetilmiştir. 

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz