Ajanda

2024 YILI ASGARİ ÜCRET

28.12.2023

2024 YILI ASGARİ ÜCRET

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2024 yılı için uygulanacak olan asgari ücret açıklanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına istinaden, 01/01/2024- 31/12/2024 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret günlük 666,75 TL olarak tespit edilmiştir.

Tablo 1: 2024 yılı Asgari Ücretin Net Hesabı

Brüt Ücret

20,002.50               TL

Sigorta Primi İşçi Payı (%14)

2,800.35 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)

200.03 TL

Kesintiler Toplamı

3,000.38 TL

NET ÜCRET

17,002.12 TL

 

 

Tablo 2: Asgari Ücretin İşveren Maliyeti

Asgari Ücret

20,002.50        TL

SGK İşveren Primi (%15,5) *

3,100.39 TL

İşveren İşsizlik Sigortası (%2)

400.05 TL

İşverene Toplam Maliyeti

23,502.94 TL

 

*5510 indirimi düşülmüştür.

Tablo 3: Prime esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Günlük Kazanç Alt Sınırı

666,75 TL

Aylık Kazanç Alt Sınırı

20,002.50TL

Günlük Kazanç Üst Sınırı

5.000,63 TL

Aylık Kazanç Üst Sınırı

150.018,90 TL

 

İlgili duyurunun tamamına https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.