Ajanda

2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI 35.058,58 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

08.01.2024

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05/01/2024 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/01/2024-30/06/2024 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Dönem

01/01/2024-30/06/2024

Aylık Katsayısı

0,760871

Taban Aylık Katsayısı

11,909083

Yan Ödeme Katsayısı

0,241297

 

Buna göre, 1/1/2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 35.058,58 TL’dir.

01/01/2024-30/06/2024 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

Aile Yardımı

1.729,46 TL

Çocuk Yardımı (6 yaş üstü)

190,22 TL

Çocuk Yardımı (0-6 yaş)

380,44 TL

 
 
Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.