Ajanda

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA YABANCI UYRUKLU SİGORTALILARA YÖNELİK YENİ UYGULAMA KONULU GENEL YAZI

15.12.2023

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 12.12.2023 tarihli 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Kapsamında Yabancı Uyruklu Sigortalılara Yönelik Yeni Uygulama Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Son yapılan düzenleme ile, 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun'a eklenen geçici 10 uncu maddesi kapsamında genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik uygulanan düzenleme ile özel sektör işverenlerinin 1/3/2011-31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, bu sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Söz konusu prim desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi olmasına veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine göre değişmekte olup destek kapsamına giren sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması halinde ise bu sigortalının destek süresine ilave 6 ay eklenmektedir

Söz konusu prim desteğinden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu ayrımı olmaksızın ilgili maddede yer alan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmektedir.

Türkiye İş Kurumu tarafından iletilen 27/11/2023 tarihli ve E-91550395-300-00015022063 sayılı yazıda; Bakanlık Makamının 15/10/2023 tarihli olurları ile onaylanan Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan idari inceleme raporunda yabancı uyruklu kişilerin işsiz olarak değerlendirilemeyeceği ve bu kişilerin işsiz olarak kayıt edilmemesi gerektiği belirtildiğinden,

2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu kişilerin Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kaydının yapılamayacağı belirtilmiştir

Buna göre, ilave 6 aylık destek süresinin uygulanması bakımından; yabancı uyruklu sigortalılar 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kaydedilmeyeceğinden, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılar için 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında belirlenen mevcut destek sürelerine ilave 6 aylık süre eklenmeyecektir.

Dolayısıyla, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesi kapsamında belirlenen mevcut destek süresine ilave verilen 6 aylık destek süresinden yararlanılamayacaktır.

 

Genel yazının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.