Ajanda

ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİ GÜNCELLENMİŞTİR

28.12.2023

 

Asgari ücretin Ocak dönemi itibariyle güncellenmesine istinaden 01.01.2024 tarihinde geçerli olacak devlet katkısı tutarları aşağıdaki gibidir.

Ödenecek en az ücret: 5.100,64 TL

Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencileri için ödenecek en az ücret: 8.501,06 TL

20’den az personel çalıştıran işletmeler için devlet katkısı tutarı: 3.400,42 TL

20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için devlet katkısı tutarı: 1.700,21 TL

Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Staj Ücreti: 5.950,74 TL

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.