Ajanda

AR-GE VE DESTEK PERSONELİ İSTİHDAMI TEŞVİKLERİ

07.02.2024

a. Mevzuat

 

  • 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
  • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2008/85 ve 2009/21 sayılı Genelgeleri

 

b. Destek Süresi

Bilindiği üzere, 28/02/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 12/03/2008 tarihli ve 26814 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak 1/4/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, kapsama giren her bir sigortalı için en fazla beş yıl süreyle yararlanılması mümkün bulunmakta idi.

28/1/2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “31/12/2023” ibaresi 25/8/2022 tarihi itibariyle “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiş ve ilgili sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmış ve 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 144 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından AR-GE (5746) sayılı kanun teşviki tanımlama sistemi henüz açılmamış olup 2024/01 dönemine ait beyannamede ilgili teşvikten bildirim yapılamamaktadır. Kurum tarafından 26/2/2024 tarihine dek sistemin açılacağı kanaatindeyiz. Aksi halde yararlanılacak olan ancak 2024/01 döneminde beyannamesi verilemeyen 5746 prim teşvikinden geriye yönelik yararlanılacağını ayrıca belirtmek isteriz.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.