Ajanda

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR.

20.01.2022

20.01.2022 tarihli resmi gazetede Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelik çalışanlara sağlık raporu almadan önce yapılacak tetkikleri düzenlemektedir. Yönetmelikte öne çıkan hususlar şunlardır;

 • Tetkiklerin gezici iş sağlığı aracı ile yapılabileceği aracın yetki belgesinin olması gerektiği,
 • Çalışanlara yönelik tıbbi tetkiklerin, çalışanın sigorta bildiriminin yapıldığı işyerinde görevli işyeri hekiminin talebi doğrultusunda gerçekleştirileceği,
 • Her çalışan için işyeri hekiminin talep ettiği tıbbi tetkikler, düzenlenen talep belgesinde ayrı ayrı belirtileceği,
 • Tetkik sonuçlarının e-nabıza aktarılacağı,
 • Tetkik sonuçlarının işyerinin işyeri hekimi tarafından değerlendirileceği,
 • Meslek hastalığı şüphesi taşıyan çalışanların, ileri tetkik ve değerlendirme için işyerinin işyeri hekimi tarafından meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili sağlık hizmet sunucusuna sevk edileceği,
 • Gezici iş sağlığı araçlarının teknik özelliklerinin nasıl olacağı,
 • Gezici iş sağlığı aracından hizmet alacakların isg-katip sistemi üzerinden en az 7 gün öncesinden sözleşme düzenlemesi gerektiği,
 • Sabit tıbbi tetkik mekanından hizmet alacakların isg-katip sistemi üzerinden en az 1 gün öncesinden sözleşme düzenlemesi gerektiği,
 • Röntgen, işitme testi, solunum fonksiyon testi, göz fonksiyon testi, EKG çekimi ve laboratuvar tetkikleri hizmeti alınacak yerin ve cihazların özelliklerinin neler olması gerektiği,
 • Tıbbi tetkik hizmeti verebilmek için başvuru şartlarının neler olduğu,

İlgili değişikliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz