Ajanda

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILARA İLİŞKİN 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA

08.01.2024

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 6. maddesi uyarınca yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olup buna aykırı olarak yabancı çalıştıran işverenlere ve yabancılara aynı Kanunun 23. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, 2023 yılında işverenlere uygulanan idari para cezaları 25.11.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 554 sıra numaralı VUK Genel Tebliği gereğince %58,46 olan yeniden değerleme oranında artırılarak 2024 yılı için;

  • Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 56.752,00 TL,
  • Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 22.688,00 TL,
  • Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 45.406,00 TL olarak belirlenmiştir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23’üncü maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI

İhlalin Türü

2022 (TL)

2023(TL)

2024(TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

16.066

35.815

56.752

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

6.423

14.318

22.688

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

12.854

28.655

45.406

6735 sayılı Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

1.067

2.378

3.768

 

İdari para cezalarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.