Ajanda

FAS : 2020 FİNANS KANUNU KONUŞULMAYA DEVAM EDİYOR

29.11.2019

Daha önce genel hatları ile paylaşmış olduğumuz 2020 Finans Kanunu Tasarısı iş çevreleri, hukümet ve politikacılar nezdinde tartışılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda özellikle belirtmek istediğimiz konu ise, 2016, 2017 ve 2018 yılları için getirilmesi öngörülen kurumlar vergisi, kdv ve gelir vergisi affıdır. Şirketler hazırladıkları düzeltme beyannamelerini, cirolarına göre belirlendiği üzere, mali müşavir ve müşavirler tarafından hazırlanan açıklayıcı not beraberinde sunmalıdırlar.

Tasarı’da ayrıca, yabancı vergi otoriteleri ile bilgi alışverişinin uygulamaya konularak ülkenin finansal uygulamalarının uluslararası normlarla daha uyumlu hale getirilmesi önerilmektedir.

Tasarı’da önerilen başka bir başlık da, Fas’ta vergi mükellefi olan kişilerin gönüllü olarak beyan ettikleri likit varlıkların %5 oranında vergilendirilip, gelir vergisi ve diğer vergiler için ceza veya ilave vergileme yapılmayacağı konusudur. Aynı kapsamda yurtdışında gayrimenkul veya likit varlığı bulunanlar için de beyana esas af getirilmesi öngörülmektedir.  

NAZALI FAS

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz