Ajanda

HOLLANDA : AB ENERJİ VERİMLİLİĞİ DİREKTİFLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINDA DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN YASA TASARISI

20.03.2020

1 Ağustos 2017 itibarıyla, 2010/30 / EU sayılı direktifin enerji etiketlemesi ve yürürlükten kaldırılması için bir çerçeve oluşturan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 2017/1369 sayılı Tüzüğü (PbEU 2017, L198) (ayrıca: (AB) 2017/1369 sayılı Tüzük) yürürlüğe girdi.

Bu yasa gereğince 2017/1369 sayılı Tüzük (AB) enerji ile ilgili ürünlerin enerji etiketlemesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de düzenlemelere ek olarak, mevcut WEE'nin yeterli bir dayanak sağlamadığı 2017/1369 sayılı Tüzüğün (AB) bazı kısımlarında değişiklik içermektedir.

Bu Yasa Tasarısı uyarınca yapılan değişikler şu şekildedir:

  • Yönetmelik (AB) 2017/1369, Madde 9'daki piyasa gözetim otoritelerine Yönetmeliğe uyulmaması durumunda, bayilere veya tedarikçilere ürünleri uygun hale getirmek için gerekli önlemler alma, gerektiğinde ürünleri piyasadan geri çekme veya el koyma yetkisi vermektedir.
  • Ekonomik İşler ve İklim Bakanı (bundan böyle Bakan olarak anılacaktır) 2017/1369 sayılı Tüzük gereğince uygulama hakkında ulusal düzeyde kararlar alabilecektir.
  •  Ayrıca Yönetmeliğin 9. maddesi ile (Bu Yasa Tasarısı’nın Madde 33a maddesinde yer almaktadır.) Bakanlığın yönetmelik ile daha fazla kural getirilebileceği öngörülmektedir.
  • Bu Yasa Tasarı ayrıca WEE'nin (Madde 33e) değiştirilmesiyle, tedarikçinin  belgesel kontrol ve fiziksel test maliyetlerinin karşılanması Bakanlık düzenlemesi ile belirlemek mümkün olacaktır.
  • Üye devletlere Tüzük veya delege kurallarının uyulmasını sağlamak için orantılı ve caydırıcı cezalar getirilmesi istenilmektedir. Caydırıcı cezalar olarak idari cezalar getirilmesi önerilmektedir. Basit ihlâllerde ise idari yaptırım uygulanabilecektir. Suçun tekrarlanması veya enerji etiketlemesi için test sonuçlarının fiili manipülasyonu gibi ağırlaştırıcı durumlar içeren ciddi ihlâllerde cezai yaptırımlar uygulanacaktır. İhlâlin ciddiyetine bağlı olarak sistemlerden birinin seçebileceği bir uygulamaya geçilecektir (Madde 33c ve 33d).
  • WEE yasası AB Enerji Verimliliği Eylemleri Kanunu olarak adlandırılıracaktır.

NAZALI HOLLANDA

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz