Ajanda

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

20.03.2020

Sağlıkta Şeffaflık Sicili’ne, 2012'den bu yana Hollanda'da uzmanlar ve ilaç endüstrisi arasındaki bağlantılar kayıt edilmektedir. Sağlıkta Şeffaflık Sicili kayıt işlemleri İlaç Reklamcılık Kanunu Vakfı (CGR) tarafından yürütülmektedir. 2018'den bu yana, Sağlık Şeffaflığı Sicili tıbbi yardım endüstrisi için de geçerlidir. Şeffaflık Sicili finansal ilişkiler ve bağlantılar hakkında davranış kuralları içermektedir ancak tüm finansal ilişkileri içermez, her şeyin gerçekten rapor edilip edilmediğine dair herhangi bir denetim yapılmamaktadır.

Bu Tasarı uyarınca İlaç Yasası'na bölüm 9a ve Tıbbi Cihazlar Yasası’na bölüm 3a eklenmiştir. Peki bu Yasa Tasarısı neler içermektedir:

  • Şeffaflık sicili BIG sicilini ve donör sicilini de içeren BRIC'e kaydedecektir. Sağlık Hizmetleri Şeffaflık Sicili ortadan kalkacaktır.
  • Bu Tasarı’ya göre 50 € ve üzerindeki her işlem sicile kaydedilecektir. İlaç endüstrisi ve tıbbi cihaz üreticisi tarafından yapılan ödemelerin, ücretlerin veya sağlık uzmanlarına, tıbbi uzmanların ortaklığına veya hastaneye 50 € veya daha fazla değerdeki hediyelerin rapor edilmesi gerekmektedir.
  • Ayrıca danışmanlık sözleşmeleri de rapor edilecektir.
  • Bilimsel araştırmaya endüstri katkıları da sicile dahil edilmiştir.
  • Doğrudan üreticiden gelmeyen, ancak bir toptancı veya kaynak tedarikçisi aracılığıyla yapılan ödemeler veya hediyeler için de rapor etme yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Tıbbi uzmanın performansı nedeniyle, üçüncü bir tarafa, bir tıp sekreterine veya tıp kütüphanesine bir hediye veya para verildiği durumlarda uzman ve üretici arasında bir işlem olarak kabul edilecektir ve kaydedilecektir.
  • Bir endüstri tarafından araştırma için para dağıtan bir vakfa ödeme yapıldığında da rapor edilme yükümlülüğü bulunmaktadır.
  • Endüstrinin hasta tüketici organizasyonlarına yapılan ödemeler için de bu yükümlülük getirilmiştir.
  • Endüstrinin hasta derneklerine sponsor olmaması gerektiği için değil her ödeneğin açık ve şeffaf olması gerektiği için rapor edilecektir.
  • Son olarak yabancı şirketler de ödemeleri sicile bildirmekle yükümlüdür.

NAZALI HOLLANDA

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz