Ajanda

İSTİSNAİ KIYMETLE BEYANIN TPS SİSTEMİNE ALINMASI İLE İLGİLİ GENELGE YAYINLANMIŞTIR

11.01.2023

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından istisnai kıymetle beyanın Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılmasına yönelik 2023/03 sayılı Genelge yayınlanmıştır. Söz konusu Genelgede öne çıkan hususlar aşağıda belirtildiği gibidir:

  • 1093 kodlu TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.
  • Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvurular ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce değerlendirilecektir.
  • Başvuruda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilecektir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilecektir.
  • Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce kabul edilecektir.
  • Kabul edilen başvuru uygun bulunması halinde, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce onaylanacak ve sistem tarafından 23 haneli belge ID oluşturulacaktır.
  • Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ID) numarası (Örnek: No: 22000000010930000000001) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
  • Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz