Ajanda

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

01.10.2021

 

01.10.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelikte çeşitli değişiklikler yapılmıştır yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdadır;

 • Acil durumlara dışarıdan gelebilecek tehlikeler de eklenmiştir,
 • İşyerine dışarıdan gelenler için yapılacak bildirimler ayrıntılı olarak belirlenmiştir,
 • Acil durumda kullanılacak ekipmanların uygunluğu belirlenmiştir,
 • Acil durumları belirlerken salgın hastalık(Covid-19 vb.) ihtimalinin de göz önüne alınması istenmektedir,
 • Acil durumlara müdahale ve tahliye esnasında çevreden gelebilecek tehlikelerin de göz önüne alınması istenmektedir,
 • Aşağıdaki konuların her biri için çalışan görevlendirmek zorunlu hale getirilmiş ve her ekibin görevi tanımlanmıştır;
  • Söndürme ekibi,
  • Kurtarma ekibi,
  • Koruma ekibi,
  • İlk yardım ekibi,
 • Tahliye planına elektrik ve gaz kesme vanalarının yerlerinin de eklenmesi istenmektedir,
 • Tahliye planlarının işyerinde nereye asılacağı belirtilmiştir,
 • Tatbikatların nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak açıklanmıştır,
 • Acil durum planlarının işyeri yakın çevresinde de değişiklikler olması durumunda kısmen veya tamamen yenilenmesi zorunlu kılınmıştır,
 • Acil durum ekiplerinin eğitimi ve eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar güncellenmiştir,
 • Mevcut acil durum planı, ekip ve eğitimlerin yeni yönetmeliğe uyum sağlaması için 6 aylık geçiş süreci öngörülmüştür.

İlgili değişikliğe ulaşmak için tıklayınız.