Ajanda

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

06.07.2021
 

06.07.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğin inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre artık Onaylanmış Kuruluş Başvurusu yaparken imza sirküleri aranmayacaktır.

İlgili değişikliğe ulaşmak için tıklayınız.