Ajanda

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI YAYIMLANDI

09.05.2024

12/3/2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 34’üncü maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9’uncu maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişiklik 1/6/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanun’un 9’uncu maddesinin yeni halinin 11 numaralı fıkrasında ilgili maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. Bu doğrultuda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı (“Yönetmelik Taslağı”) yayımlanmıştır. Kurum tarafından Yönetmelik Taslağı’na ilişkin yayımlanan genel gerekçede Kanun’un 9’uncu maddesinde yapılan değişiklikle veri temelli ekonomide özel ve kamusal aktörlerin uluslararası rekabet kapasitelerinin artırılmasının amaçlandığı ve bu kapsamda, kişisel verilerin aktarılmasında temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan, alternatif, kolaylaştırılmış ve maliyetsiz yollar öngören bir hukuki çerçevenin oluşturulması hedeflendiği belirtilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 9/5/2024 tarihli ve 2024/762 sayılı kararı uyarınca Yönetmelik Taslağı kamuoyunun görüşüne sunulmuştur. Bu kapsamda, Yönetmelik Taslağı’na ilişkin görüş ve öneriler, hukuk@kvkk.gov.tr elektronik posta adresi vasıtasıyla 20/5/2024 tarihine kadar Kurum ile paylaşılabilecektir.

Yönetmelik Taslağı’na, genel gerekçeye ve görüş formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.