Ajanda

KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR.

27.01.2022

27.01.2022 tarihli resmi gazetede Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelik korumalı işyeri statüsünün kazanılması, korumalı işyerlerinin işleyişi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelikte öne çıkan hususlar şunlardır;

  • Yönetmeliğe göre Korumalı İşyeri olabilmek için Engellilik Sağlık Kurulu Raporuna göre en az % 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli olan veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporuna göre en az “hafif düzeyde özel gereksinimi vardır (%40-49)” ibaresi bulunan zihinsel veya ruhsal engelli en az çalışanın olmasını öngörmektedir,
  • Korumalı işyeri sıfatı kazanma şartlarını anlatılmaktadır,
  • Korumalı işyerinin fiziksel koşullarından bahsedilmektedir.,
  • Korumalı işyerinin denetimi hususundan bahsedilmektedir.

İlgili değişikliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz