Ajanda

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

18.02.2022

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yapılmıştır;

18/2/2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile özet olarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

 • Taşınabilir gaz tüpleri, manifoldlu tüp demetleri ve LPG tüpleri ve nükleer tesisler yönetmelik kapsamı dışında bırakılmıştır,
 • Yönetmeliğe yeni tanımlar eklenmiştir,
 • Önemli bakım ve onarım durumları belirtilmiş ve bu durumda alınacak tedbirlere yer verilmiştir,
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan iş ekipmanların kontrolü için özel yöntemler belirlenmiştir,
 • Periyodik kontrol yapacak muayene kuruluşlarına akreditasyon, kişilere yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirilmesi öngörülmüştür,
 • Periyodik kontrol yapan kişi ve kuruluşların denetim ve idari yaptırımına ilişkin maddeler eklenmiştir,
 • Bazı ekipmanların kontrolü için akreditasyon zorunluluğu getirilmiştir,
 • Ekipmanın bakım, onarım ve periyodik kontrol kayıtlarının ekipman ömrü boyunca muhafaza edileceği belirtilmiştir,
 • Ekipmanların periyodik kontrolünün hangi standartlara göre yapılacağı açıklığa kavuşturulmuştur,
 • Periyodik kontrol rapor içeriğine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır,
 • Kullanılması sakıncalı iş ekipmanlarının işaretlenmesi gerektiği hususu eklenmiştir,
 • İşyerinde kullanılan birçok ekipman için periyodik kontrol zorunluluğu getirilmiştir;
  • Kızgın yağ kazanları
  • Boyama makinaları
  • Kapalı genleşme tankları
  • Buharlı pişirme kazanları
  • Otoklav
  • Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı tehlikeli sıvı depolama tankı
  • Kablolu taşıma tesisatları
  • Araç kaldırma liftleri
  • Asılı erişim donanımları
  • İnşaat asansörleri
  • Eğimli yük taşıma tertibatları
  • Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları
  • Manipülatörler
  • Uçak yer destek donanımları
  • Sürekli taşıma donanımları (konveyörler)
  • Kaldırma aksesuarları ve taşıyıcılar (sapanlar, kıskaçlar, vakum kaldırıcı, manyetik kaldırıcı ve benzeri)
  • Jeneratör
  • Katodik koruma tesisatı
  • Kaçış yolu basınçlandırma sistemleri ve duman tahliye sistemleri
  • Mekanik presler
  • Hidrolik presler
  • Pnömatik presler
  • Torna tezgahları
  • Ağaç işleme tezgahları
  • Freze tezgahları
  • Soğuk metal testereleri
  • Hareketsiz taşlama makineleri
  • Şerit testere (ağaç işleme makinaları)
  • İşleme merkezleri
  • Şerit testere (gıda işleme makineleri)
  • Delme makinaları
  • Giyotin makaslar
  • Transfer tipi ve özel amaçlı tezgâhlar
  • Endüstriyel raflar
  • Endüstriyel kapılar
  • Sondaj makinaları
  • Çekici dozerler
  • Yükleyiciler
  • Kazıcı yükleyiciler
  • Hidrolik kazıcılar
  • Damperli kamyonlar
  • Skreyperler
  • Greyderler
  • Boru döşeyiciler
  • Trençerler
  • Toprak ve çöp sıkıştırıcılar
  • Halatlı kazıcılar
  • Yol düzeltme makinaları
  • Zemin stabilize makinaları
  • Zemin sıkıştırma makinaları
  • Asfaltlama makinaları
  • Beton ve harç için taşıma - püskürtme ve yerleştirme makineleri (beton pompası)

İlgili yönetmeliğin son haline ulaşmak için tıklayınız.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz