Ajanda

PATENT BAŞVURULARINA ACİL ARAŞTIRMA RAPORU DÜZENLEME İMKANI GETİRİLDİ!

10.06.2024

Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent hizmetlerine ilişkin olarak "Acil Araştırma Raporu Düzenleme Talebi” adlı yeni bir hizmeti yürürlüğe koymuştur. Bu hizmet ilk kez 24 Nisan 2024 tarih ve 32526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu 2024 Yılı Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de bahsedilmiştir. Ayrıca, kurum tarafından, Patent Başvurularının Acil Araştırma Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’in 3. Maddesi 6. Fıkrasında; "Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, patent başvurularının araştırma raporlarının şekli eksikliği bulunmayanların talep tarihinden; şekli eksikliği bulunanların eksikliğin giderildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde düzenlenmesi için araştırma raporu düzenlenmesi ücretine ilave olarak cetvelde yer alan acil araştırma raporu düzenleme ücreti uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Tebliğe göre, Acil Araştırma Raporu Düzenleme ücreti 5.770 TL olarak belirlenmiş olup, bu hizmeti talep etmek isteyen başvuru sahiplerinin normal araştırma raporu düzenlenmesi ücretine ek olarak bu ücreti de ödenmesi gerekmektedir. Patent Başvurularının Acil Araştırma Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar dokümanında Madde 6 (1)’e göre 6 aylık süre içerisinde düzenlenemeyen acil araştırma raporları için acil araştırma ücretinin iadesi de mümkün olmaktadır.

“Acil araştırma raporu düzenlemesi” hizmeti özellikle yurtdışında koruma sağlamak isteyen başvuru sahipleri için önem arz etmektedir. Hızlı bir şekilde hazırlanacak olan araştırma raporu sonucuna göre istenilen ülke pazarlarına giriş yapılıp/yapılmayacağı konusunda karar vermek kolaylaşacaktır. Bu işlem ile aynı zamanda patent alma sürecinin de kısaltılması amaçlanmaktadır. Nitekim, 18 ay olarak belirlenen normal araştırma raporu süreci 6 aya düşürülmüş olmaktadır.

Acil araştırma raporu hazırlanması talebi patent başvurularına özgü olup, faydalı model başvuruları için uygulanamamaktadır.

 

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.