Ajanda

PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR KONULU 2024/2 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI

15.01.2024

Sigorta Primi Genel Müdürlüğü tarafından 08/01/2024 tarihli ve Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Konulu 2024/2 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2024 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arası için tespit edilerek 30/12/2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre, 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı: 666,75 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 20.002,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 5.000,63 TL

Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı

(Yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası:

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında; 666,75 TL x % 23,65 =157,69 TL (*)

- Çocuk zammı:

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında; 20.002,50 TL x % 2 = 400,05 TL (Aylık)

- Aile zammı (yardımı):

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında; 20.002,50 TL x %10 = 2.000,25 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

 

Genelge’nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

NAZALI VERGI & HUKUK

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.