Ajanda

RUSYA : MOSKOVA TİCARET MAHKEMESİ’NİN 11.09.2019 TARİHLİ KİRACI HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KARARI

05.12.2019

 

Ticari kira sözleşmelerinde (sözleşme), sözleşmenin süresinden önce kiracı tarafından fesih edildiği hallerde kural olarak erken fesih cezası öngörülmektedir.  Bu şekilde erken fesih cezasının öngörülmesinin gerekçesi, sözleşmenin süresinden önce fesih edildiği hallerde kiraya verenin karşılaşabileceği zararlar olarak gösterilmektedir. Ancak Moskova Ticaret Mahkemesi’nin (Mahkeme) 11.09.2019 tarihli kararında, sözleşmede kiracıya tek taraflı olarak sözleşme süresinden önce herhangi bir sebebe bağlı kalmaksızın sözleşmeyi her zaman fesih edebileceği düzenlendi ise, bu tür erken fesih cezasının talep edilemeyeceğine hükmedilmiştir. Mahkeme, sözleşmede kiracıya tek taraflı sebepsiz fesih hakkı tanındı ise kiraya verenin karşılaşabileceği zararlar karşısında kiracının tek taraflı sebepsiz fesih hakkının üstün olduğunu ve bu hakkı kullanmak için de kiracının ayrıca bir ceza ödemesinin uygun olmayacağına karar vermiştir.

NAZALI RUSYA

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz