Ajanda

RUSYA : RUSYA FEDERASYONU YÜKSEK MAHKEMESİ’NİN PARALEL İTHALAT HAKKINDAKİ KARARI

05.12.2019

 

Paralel ithalat, tescilli markanın ürünlerinin, bu markanın Rusya Federasyonu’nda resmi temsilcisi veya distribütörü dışında üçüncü kişiler tarafından da ithal edilebilmesidir.

2018 Şubat No 8-P Rusya Federasyonu Yüksek Mahkeme Kararı ile paralel ithalatın gerçekleştirilebilmesine yol açılmış oldu. Zira, Yüksek Mahkeme resmi temsilci veya distribütör dışında üçüncü kişiler tarafından ithal edilerek satışa sunulan ürünlerin toplanmasını ve imha edilmesini yasakladı.

Bu kapsamda bundan böyle resmi temsilci veya distribütör dışında tescilli markanın ürünleri üçüncü kişiler tarafından ithal edildiği hallerde ürünler imha edilmeyecek olup, üçüncü kişilerden ise dava yolu ile bir tazminat talep edilebilecektir. Ancak uygulamada Rus mahkemeler düşük tazminat miktarlarına hükmetmektedirler.

Resmi temsilci veya distribütör paralel ithalat kapsamında ithal edilen ürünlerin toplanmasını ve imha edilmesini talep hakkına sahip olmayacaktır.

Mahkeme, paralel ithalata konu ürünlerin toplanmasını ve imha edilmesinin yasaklamasını, diğer bir ifade ile izin verilmesini, Rus pazarındaki ilgili ürünlerin ithalatçıları arasındaki rekabet koşullarını artıracağı için ilgili ürünlerin fiyatlarının da daha düşük olacağı şeklinde gerekçelendirmektedir.

Bundan böyle, resmi temsilci veya distribütör statüsünde olmayan, diğer bir ifade ile üretici tarafından yetkilendirilmeyen üçüncü kişiler de paralel ithalat kapsamında ilgili ürünlerin ithalatını ve satışını gerçekleştirebilecektir. Ticari faaliyet ve yatırımların bu kararı dikkate alarak değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir.

NAZALI RUSYA

info@nazali.com

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz