• 5510 SAYILI KANUN'A EKLENEN GEÇİCİ 98'İNCİ MADDE KONULU GENEL YAZI

  • OECD GÜNCEL KURUMLAR VERGİSİ İSTATİSTİKLERİ RAPORUNU YAYIMLAMIŞTIR

  • KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZLİ MEYDANA GELEN DEPREM AFETİ NEDENİYLE ERTELEME KONULU GENEL YAZI

  • KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI

  • YABANCI UYRUKLU SİGORTALILARIN MESLEK KODU VE PEK TUTARLARI KONULU GENEL YAZI

Sayı 26

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2024/10) YAYIMLANDI

Devamı

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

Devamı

5510 SAYILI KANUNUN 89'UNCU MADDESİNDE DÜZENLENEN GECİKME CEZASI ORANI KONULU GENEL YAZI

Devamı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI: 6325 SAYILI HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU’NUN 18/A MADDESİNİN (11) NUMARALI FIKRASINDA DÜZENLENEN HÜKMÜN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR

Devamı

REKABET KURUMU – İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ CENTİLMENLİK ANLAŞMALARINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Devamı

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2024/10) YAYIMLANDI

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2023 MAYIS AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Fikri Mülkiyet

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2024/10) YAYIMLANDI

Devamı

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

Devamı

5510 SAYILI KANUNUN 89'UNCU MADDESİNDE DÜZENLENEN GECİKME CEZASI ORANI KONULU GENEL YAZI

Devamı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI: 6325 SAYILI HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU’NUN 18/A MADDESİNİN (11) NUMARALI FIKRASINDA DÜZENLENEN HÜKMÜN ANAYASA’YA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR

Devamı

REKABET KURUMU – İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ CENTİLMENLİK ANLAŞMALARINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Devamı

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2024/10) YAYIMLANDI

Devamı

HOLLANDA : SAĞLIK ŞEFFAFLIK SİCİL YASA TASARISI

Devamı

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Devamı

RUSYA : RUSYA’DA VERGİ DAİRESİ’NİN TÜZEL KİŞİNİN SİCİLDE BELİRTİLEN ADRESTE FAALİYET GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİ DENETLEMESİ

129-FZ numaralı ve 08.08.2001 tarihli Rusya Federasyonu Federal Kanun’u (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) uyarınca, tüzel kişileri tescil yetkisine sahip olan organ olan Vergi Dairesi tescil edilmiş olan tüzel kişinin sicilde belirtilen adreste faaliyet gösterip göstermediğini denetleme yetkisine sahiptir.

Devamı

FAS 2020 FİNANS KANUNU

Devamı

2023 MAYIS AYINDA DÜZENLENEN, İPTAL EDİLEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

Devamı

BİRLEŞİK KRALLIK YOLSUZLUK OFİSİNDEN KRİTİK UZLAŞMA KARARI

Devamı